Someture Someture

Some Social Media Adventures

Çiçek Bakımı İpuçları

Çiçek Bakımı İpuçları

Çiçek Bakımı bir sanattır aslında. Çiçekler sadece yeşerip koku vermekle kalmazlar, konuşurlar da. Çiçekler aracılığı ile duygularımızı anlatırız.  Çiçeklerle konuşur, çiçekleri konuştururuz. Çiçekler salt bir lül istek, dilek ve bekleyişi dile getirmekle yetinmezler ayrıca  çiçeklere olan eğilim ve ayırımımız özellikle sevdiğimiz çiçek kişiliğimi üzerine bilgi verir hatta çok derinlerdeki duygularımızı deşer. Çiçek bakımı konusunda bir takım fikirler ileri sürülürse de aslında izlenmesi gereken kesin kurallar da yoktur. Onun için şimdi size aşağıda yardımcı olabileceğini umduğumuz çeşitli bilgi veriyoruz. Böylelikle çiçekleri ne zaman alacağım, nasıl tanzim  edeceğiniz ve taze tutmak için neler yapacağınız konusunda size bir rehber hazırlamış olacağız.  

Gül Bakımı İpuçları

Gül doğal güzellik ile arınmış yetişkinliğin buluştukları bir doruktur. Bu tanımlama gül sevenlerin kişilikleri üzerine en önemli açıklamaları da birlikte getirmektedir. Doğallık ve güzellik bir bütündür. Çevrisini güllerle bezeyen, gül armağan etmesini seven bir kişinin uyum ve güzelliği büyük bir tutkusu, olağanüstü şaşmazlıkta bir beğenisi vardır. Gidi, seven kadınlar çok duyguludur.. 

En Güzel Olduğu Zamanlar: Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Güller bir tek koncadan koskocaman bir demete kadar her türlü tertibe uygundurlar. Demetin vazoda kaymaması için vazonun dibine top haline sokulmuş kümes teli yerleştirilmeli, saplar bundaki deliklerin içine sokulmalıdır. Vazo: Tek Konca ince uzun bir vazoya yaraşır. Demet için ise sade beyaz kase şeklinde bir vazo veya gümüş bir kase uygundur. Taze Kalması İçin: Güller eve gelir gelmez bunları geniş bir kaba koyarak üzerine ılık su doldurun. Çiçekler de saplar da suyun altında kalmalıdır.  Uzun bir süre böyle bekletin. Sonra sapların uçlarını eğrilemesine kesin veya ezin. Vazoda, suyun altında kalan kısımdaki bütün yaprkıkları koparın.  Suyu sık sık değiştirin. 

Kır Menekşesi Bakımı İpuçları

En Güzel Olduğu Zamanlar: Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Nasıl Tanzim Edilir: Kır menekşesinden sade bir demet yapılmalı buna başka çiçekler karıştırılmamalıdır.  Buketin güzel durması için bir kaç demeti bir araya getirmek doğru olur. Vazo: Vazo, çiçeğe uygun olacak gibi, en küçüklerinden seçilmelidir. Yumurta kabı veya goble biçimi bir vazo kır menekşesi için çok uygundur. Taze Kalması İçin: Kır menekşesini hava akımı olan veya çok sıcak yerlere koymamalıdır. Çiçekçiden alınacak ıslak yosun da çiçeklerin taze kalmasını sağlar. Çiçeklere ve yapraklara soğuk su serpmek faydalı olur. Eğer bu çiçekleri kendi bahçenizden toplayarak birine yollayacaksanız, o za-man menekşeleri ıslak gazetelere sarınız. 

Susam Bakımı İpuçları

En Güzel olduğu Zamanlar: Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Nasıl Tanzim Edilir: Işıklı bir hava verebilmek için susam demetine başka bahar çiçekleri katılmalıdır. Mesela mimoza, nergis. Böyle bir demette susam arka planda, fon olarak kullanılmalıdır. Demetin genel biçimi uzun veya üçgen şeklinde olmalıdır. Vazo: Uzun vazolar, yine uzun olan bu çiçeklerin dengede tutulmalarını sağlarlar. Uzun fakat orta kısmı bombeli, fıçı şeklindeki vazolar veya küp biçimi kaplar da uygundur. Taze Kalması İçin: Sapları eğrilemesine kesin. Uzun bir süre suya yatırm.Yalnız çiçekler açık-ta kalsın.Vazoya yerleştirdikten sonra da suyu sık sık değiştirin. Üst kısmındaki çiçekler solduğu za-man, bunları koparın. Yeni koncanın üstündeki zar kabı açın. 

Haşhaş Çiçeği Bakımı İpuçları

En Güzel Olduğu Zamanlar: Mart, Nisan, Mayıs, Ekim. Nasıl Tanzim Edilir: Bu mücevher renkli çiçeklerden bir demet yapın. Türlü renkleri kullanabilirsiniz. Fakat demete başka cins çiçek katmayın. Buket sade olmalıdır. Çiçeklerin düzgün durmaları için vazonun dibine kümes telinden yapılmış bir topu yerleştirin. Çiçeklerin saplarını bundaki deliklere sokun. Vazo: Bira dublesine benzeyen madeni bir kap çiçeklerin renklerini yansıtır. Ayrıca bu çiçekler toprak vazoda da iyi dururlar. Bir çaydanlık veya fincan da kullanılabilir. 

Zambak Bakımı İpuçları

En Güzel Olduğu Zamanlar: Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. Nasıl Tanzim Edilir: Dramatik bir etki yapmak için sadece bir veya iki zambak kullanın. Veya zambağı diğer vakur halli çiçekler veya koyu yeşik, parlak yapraklarla birlikte kullanarak hakikaten dikkati çekecek bir demet yapın. Vazo: Sadece bir kaç çiçek kullanacaksınız,o zaman büyük kayık biçimi bir kabı tercih edin. Taze kalması için: Zambak aslında hakikaten dayanıklı bir çiçektir. Vazoya konulmadan önce çiçeklerin sapları eğrilmesine kesilmelidir. Vazodaki su bu ancak bulanıklaşmaya başladığı zaman değiştirilir. Sapların uçları yumuşadığı, peltemsi bir hal aldığı zaman bu uçlar yine eğrilmesine kesilmelidir. 

Itırşahi Bakımı İpuçları

En Güzel Olduğu Zamanlar: Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz Nasıl Tanzim Edilir: Bu çiçeğin bir kaç rengini karıştırmak hakikaten güzel olur. Veya bir rengin değişik tonlarını seçmelidir. Itır şahiler tek başlarına daha güzel dururlar. Bunları başka çiçeklerle  karıştırmamak daha doğru olur. Çiçeklerin düzgün durabilmeleri için  vazonun dibine kümes telinden  yapılmış bir top yerleştirilmelidir. Vazo: Parlak olmayan nötr o renkler bu çiçeklerin pastel renklerini daha hoş bir hale sokarlar.  Vazoların hatları sade olmalıdır.  Goble biçimindeki vazolar bu çiçeklere uygundur. Ayrıca küçük kupa biçimleri de güzel durur. Kristal vazo kullanılacaksa bu da yine şarap kupası biçiminde olmalıdır. Taze Kalması için: Aslında ıtırşahi nazlı bir çiçektir ve fazla da  dayanıklı değildir. Eğer kendi veya ahbabınızın bahçesinden toplayacaksanız o zaman bu işi akşam serinliğinde yapınız. Çiçekleri ılık suya koyunuz. Şiddetli güneşli yerlere koymayınız. Vazodaki suyu bulanıklaştığı zaman değiştiriniz. Çiçeklerin canlanmaları için de boyunları bükülürken suya aspirin katınız.

Şebboy Bakım İpuçları

En Güzel Olduğu Zamanlar: Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. Nasıl Tanzim Edilir: Şebboy demetlerine başka çiçeklerden karıştırmamak daha doğru olur. Bu çiçeklerden yapılmış demetler kendi başlarına daha güzel dururlar. Buketler iyice büyük olmalıdır. Çiçeklerin düzgün durmaları için vazonun dibine kümes telinen den yapılmış bir top yerleştirmeli ve saplan bundaki deliklere sokmak  Vazo: Şebboylann konacağı vazolann ağızları geniş olmalıdır. Özellikle camdan yapılmış, tersine döndürülmüş bir şapkaya benzeyen vazolar bu çiçeklere çok uygundur. Bundan başka fazla derin olmayan düz renkli kareler de işe yarar. Taze kalması için: Şebboy oldukça dayanıklı bir çiçektir.  Demeti vazoya yerleştirmeden önce r ğe saplann uçları ezilmelidir. Suyun al- raı tında kalacak olan yapraklar da ko- İst parılmalıdır. Vazodaki su sık sık değiştirilmelidir. Şebboyların hava yü akımı olan yerlere konulmaması lâtel zımdır. Solan çiçekler koparılırsa, olı diğer koncalar güzelce açarlar. 

Karanfil Bakım İpuçları

Karanfil sevgisi tutuculuğun bir imgesidir. Bu çiçeği yeğleyenler eski dostlarına, uzun süre tanıdıklarına her zaman yenilere oranla öncelik tanırlar. Kim olduklarını bilen kişisel olanaklarını tanımlayabilen terbiyeli insanlarda. Her zaman ilişkilerinde bir mesafe bırakırlar. Uzlaşmacıdırlar. Uzlaşmak, zor du-rumlarda elini uzatabilmek, birlikte davranabilmek, herkesi eşitleyebilmektir.

En Güzel Olduğu Zamanlar: Nisan, mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim.  dı Nasıl Tanzim Edilir: Bu zarif çiçek, saplan uzun bırakılarak demet yapıldığı zaman daha güzel durur. Karanfil demetini eğrelti  otları ve yeşil uzun otlarla süslemek daha da iyi olur. Çiçeklerin devrilmemeleri için vazonun dibine kümes telinden yapılmış bir top  yerleştirmeli ve karanfillerin saplarını bundaki deliklere sokmalıdır. Vazo: Karanfil en güzel uzun ve yanları dümdüz, yani tam bir silindir şeklinde vazolarda güzel durur. Bundan başka gümüş veya güneş gibi parlak bir madenden kahve ibriği de işe yarar. Ayrıca uzun boyunlu cam bir su sürahisi de karanfillere uygundur. Eğer karanfillerden uzun ve yüksek bir  demet yapmak istemiyorsanız, o zaman çiçekleri saplarından keser ve 1 bunları fazla derin olmayan gümüş veya cam kasede yüzdürebilirsiniz. Taze Kalması İçin: Aslında karanfil dayanıklı bir çiçektir. Daha da taze kalması için vazoya yerleştirilmeden önce yapraklarının çoğunun kopartılması doğru olur. Sapları eğrilemesine kesilmelidir. Bu işi sık sık tekrarlamak da doğru olur. Böylece sapların ucu tıkamnaz, çiçek de suyla beslenmeye devam eder. Vazodaki su sık sık değiştirilmeli, taze, ılık su konul-malıdır. Karanfiller soba veya kalö-riferin yakınına veya güneşli yerlere konulmamalıdır. 

Glavyör Bakım İpuçları

En Güzel Olduğu Zamanlar: Temmuz, Ağustos, Eylül. Nasıl Tanzim Edilir: Aslında bu çiçek yalnız başına daha güzel durur. Fakat isterseniz glavyörü diğer uzun saplı çiçeklerle karıştırarak da bir demet yapabilirsiniz. İsterseniz bir tek glavyörü vazoya koyabilirsiniz. İsterseniz, çiçekli bü-yük bir dalı Veya glavyörleri tek tek kopararak, çiçekleri fazla derin olmayan bir kasede suda da yüzdürebilirsiniz. Vazo: Bir kaç glavyör dalını büyük, aşağısı dar, ağzı geniş bir vazoya yerleştirebilirsiniz. Vazo süt gibi beyazsa, çiçekler daha güzel durur. Veya bir su sürahisinden de faydalanabilirsiniz . Değişik bir şey yapmak istiyorsanız, çiçekleri bakır bir tavaya koyacağınız suda da yüzdürebilirsiniz. Taze Kalması için: Glavyörleri vazoya koymadan önce bir süre suda yatırmalıdır.Saplan eğrilemesine kesin. Sık sık vazodaki suya bir miktar taze su ilave edin. Alttaki çiçekler solmak üzere-lerken bunları koparın ki daha yukardaki koncalar açabilsinler. 

Müge Bakım İpuçları

En Güzel Olduğu Zamanlar: Nisan, Mayıs, Haziran. Nasıl Tanzim Edilir: Her türlü demete uygundur müge. Başka küçük, zarif çiçeklerle birlikte de kullanılabilinir. Çiçeklerin çlaha belirli hal alması için yapraklardan faydalanınız. Vazonun dibine daha sık ve küçük delikli telden yapılmış bir top yerleştiriniz. Ve çiçeklerin saplarını bundaki deliklere sokunuz. Vazo: İri bir vazo kullanarak çiçeklerin gölgede kalmalarına, belirsiz bir hal almalarına sebep olmayınız.  Küçük bir vazo, goble veya iri bir midye kabuğu çok güzel olur. Veya tam bir tezat yapmak istiyorsanız, küçük bir sepet seçiniz. Tabi sepetin içine su koymak için cam bir kap yerleştirmeyi unutmayınız.

Orkide Bakım İpuçları

Orkide seven kadınlar her şeyden zevk alırlar. Ve bu zevkin bilinçle tadına varırlar. Hayattan, özellikle erkeklerden çok şey beklerler. Hırçın ve gelgeç gönüllüdürler. Bu davranışları onları çeşitli güçlüklerle yüzyüze bırakır. Ama her zaman bu güçlükleri alt ederler. Başarılarından gururlanırlar. Bulundukları çevrede her zaman dikkati çekerek isterler.

İlgili Aramalar: